ทรู มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัยความไว้วางใจอย่างยิ่งจากประชาชนที่มีต่อองค์กรของเรา จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทรูจึงยึดมั่นในธรรมาภิบาลซึ่งเป็นมาตรฐานสากล และดำเนินโครงการขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางดิจิทัลในประเทศไทย

 

มนัสส์ มานะวุฒิเวช

ประธานคณะผู้บริหาร

Climate
& Waste

ในการต่อสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรู มุ่งมั่นดำเนินงานให้สอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets Initiative) โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral (Scope 1 และ Scope 2) ภายในปี 2573 และเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 นอกจากนี้ เรายังมุ่งสู่เป้าหมายในการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ฝังกลบให้เป็นศูนย์อีกด้วย

Data Safety
& Privacy

ข้อมูลของคุณปลอดภัยเมื่ออยู่กับทรู ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เราใช้แนวทางการออกแบบสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเข้าถึงหรือถูกนำไปใช้ดำเนินการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

Digital
Enablement

เครือข่ายการเชื่อมต่อทั่วประเทศเป็นรากฐานของระบบนิเวศดิจิทัลของเรา ตั้งแต่เทคโนโลยีคอมพิวติ้งล้ำสมัย ในอุตสาหกรรมหนักไปจนถึงการเรียนออนไลน์สำหรับเด็กนักเรียน นวัตกรรมโซลูชันส์ขั้นสูงของทรูจะเสริมพลังให้ลูกค้าของเราใช้งานดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

Supply
Chain

ความมุ่งมั่นของทรูต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบครอบคลุมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนในระดับสูง

Diversity
and Inclusion

วัฒนธรรมองค์กร 4C ของเรา ส่งเสริม COMPASSION – คิดถึงผู้อื่นและส่วนรวมเสมือนเป็นตนเอง CREDIBILITY – ความเชื่อใจที่สร้างจากความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะสร้างผลลัพธ์ให้ประสบความสำเร็จ CO-CREATION – ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่ง ประสานพลังและความร่วมมือกับพันธมิตร และ COURAGE – กล้าคิด กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ กล้าเปลี่ยนแปลง เผชิญกับความท้าทาย พร้อมเปลี่ยนมุมมอง หาทางเลือกใหม่ ให้ตรงใจลูกค้าอยู่เสมอ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่น่าทำงานที่สนับสนุนกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งทางด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความสามารถ และภูมิหลังที่แตกต่างกันอย่างเท่าเทียม

Governance

ที่ทรู เรายึดมั่นในความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้พนักงานของเราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

Sustainability News
View All
Sustainability Report
View All

ร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ